Pedalbrett

Layout

Signalkjede

 • Trådlås mottaker AB-switch, svart
 • AB-switch, gul EP Booster
 • EP Booster Tuner
 • Tuner AB-switch, rød
  • AB-switch, grønn DI, grønn
 • AB-switch blå Duke
 • Duke Blackstone
 • Blackstone Boss EQ
 • Boss EQ Carbon Copy
 • Carbon copy Flint
 • Flint Iridium
 • Iridium DI, blå

Strømforsyning

 1. Splitter Tuner og EP - 9V
 2. DI-box - 9V
 3. Flint - 9V
 4. Trådløs mottaker - 12V!
 5. Iridium
 6. Duke
 7. Boss EQ
 8. AB-switch
 9. Blackstone
 10. Carbon copy